apibaubėti

apibaubėti
apibáubėti intr. 1. Ldvn labai apšalti, apiburbėti: Nuo šalčio langai tep apbáubėjo, kad nieko per juos nesimatė Sn. Tai ateina apibáubėjusiais ūsais Klvr. 2. Gdl aptinti, aptraiškanoti: Akys aptinę, apbáubėję Lp. | refl.: Merga tę kokia negraži, apsibáubėję akes Vlk. 3. storai apaugti, aplipti: Kaminas suodžiais apbáubėjęs Rod. \ baubėti; apibaubėti; įbaubėti; išbaubėti; pribaubėti; subaubėti; užbaubėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • baubėti — baubėti, ėja, ėjo intr., baũbėti 1. smarkiai šalti, trauktis ledu, burbėti: Sako, šiemet taip baubės, kad net langai plyš Švnč. Į vakarą langai ir baubėja Pns. 2. tinti, traiškanoti: Vaikeli, dieną nemiegok – poakiai baubėja nuog dienos miego… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbaubėti — intr. labai išaugti: Ale tu, vaike, išbaubėjęs, ogi per duris nelendi! Prng. baubėti; apibaubėti; įbaubėti; išbaubėti; pribaubėti; subaubėti; užbaubėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribaubėti — intr. 1. labai prišalti, priburbėti: Neišliejom vandenio iš kibiro, tai dabar pilnas kibiras ledo pribaubėjo Lš. 2. pritinti: Jo votis jau kap obuolys pribaubėjo Lš. baubėti; apibaubėti; įbaubėti; išbaubėti; pribaubėti; suba …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subaubėti — intr. labai sušalti, sustirti: Kolei atejau, tai visas subaubėjau Dglš. ^ Ko tu sėdi lyg subaubėjęs? Dglš. baubėti; apibaubėti; įbaubėti; išbaubėti; pribaubėti; subaubėti; užbaubėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbaubėti — intr. 1. Ad, Ign labai užšalti, užburbėti: Visi langai užbaubėjo – tai šaltis! Ml. Baloj aketė kad užbaubėjo, neseka nei viedru pasemt vandenio Lš. 2. labai užtinti, užtraiškanoti: Nusiprausk akis, ba užbaubėję Kb. 3. labai užaugti, sustorėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbaubėti — intr. labai įaugti, sutvirtėti: Tai įbaubėjo vyras, kai ąžuolas Prng. baubėti; apibaubėti; įbaubėti; išbaubėti; pribaubėti; subaubėti; užbaubėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”